การติดตั้งโปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author

ขั้นตอนการติดตั้ง1. ดาวน์โหลด File Program จาก http://www.banmaechan.ac.th/program.html     ดาวน์โหลด เอกสารชื่อ ละมุนพรรณDeAu   
2. หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ที่ Zip ไว้  จะได้ไฟล์ ชื่อ DTAEVL.EXE

3. ให้ดับเบิลคลิกไฟล์  DTAEVL.EXE   จะปรากฏกรอบเริ่มต้นการติดตั้ง  ดังภาพ
  4. จากนั้น จะแสดงกรอบยินดีต้อนรับสำหรับการติดตั้งโปรแกรม  ให้คลิกปุ่ม Next >  เพื่อดำเนินการต่อไป


5. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อตกลงเกี่ยวลิขสิทธิ์โปรแกรม DeskTop Author 4.5.7 
ให้คลิกเลือก
  I accept  the license agreement   แล้วคลิกปุ่ม  Next >  


6.  ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และสถานที่ทำงาน และเลือกรูปแบบการใช้งาน  ดังภาพ     จะนั้นให้คลิกปุ่ม Next >
 

7. กำหนดที่ตั้งของไฟล์โปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Next >  เพื่อดำเนินการต่อไป
8.  คลิกปุ่ม Next > เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรมต่อไป
9. โปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้ง ให้รอประมาณ ไม่เกิน นาที (แล้วแต่ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์)
10. ให้ยกเลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Launch DeskTopAuthor Evaluation ออกก่อน แล้วคลิกปุ่ม Finish เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง
ยกเลิกเครื่องหมายถูก
 
11. เข้าไปยังโฟลเดอร์การติดตั้งโปรแกรมที่เราแตกไฟล์ออกมาอีกครั้ง แล้วให้ดับเบิลไฟล์ชื่อ โปรแกรมแก้ไข DeskTop Author ให้ ทำงาน แล้วคลิกปุ่ม Finish เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง

กล่องข้อความ:  12. หลังจาก Setup เสร็จ เรียกโปรแกรมขึ้นมาจะพบกับหน้าตาโปรแกรม ดังรูป

2.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author


1. New ใช้สำหรับการสร้างงานใหม่
2. Open ใช้สำหรับเปิดงานที่มีอยู่แล้วเพื่อดูหรือแก้ไข
3. Save ใช้สำหรับบันทึกไฟล์งานที่ได้ทำขึ้น
4. Page ใช้สำหรับชมตัวอย่าง (Preview) งานที่ได้ทำขึ้นมา
5. Package (EXE) ใช้บีบอัดไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาให้รวมเป็นไฟล์เดียวโดยมีนามสกุลเป็น .EXE
6. Package (DNL) ใช้บีบอัดไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาให้รวมเป็นไฟล์เดียวโดยมีนามสกุลเป็น .DNL สำหรับการทำเว็ปไซด์
7. Package (DRM) ใช้ป้องกันไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาเพื่อนำเสนอในเวบไซด์ไฟล์เดียวโดยมีนามสกุลเป็น .DRM
8. Package (SCR) ใช้ในการทำ Screen Saver
9. Publish ใช้สำหรับใส่ไฟล์ DNL ลงในเวบไซด์
10. Upload ใช้สำหรับ Upload ไฟล์ที่ได้ทำขึ้นเวบไซด์
11. Multimedia ใช้ในการแทรกไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลง หรือ มิวสิควีดีโอ หรือ ภาพยนตร์ สนับสนุนไฟล์นามสกุล .swf, .wma, .wav เป็นต้น
12. Eazyform ใช้ในการแทรกคำถาม คำตอบ และเพิ่ม Object ต่างๆลงในงาน
13. Refresh ใช้สำหรับ Refresh งานที่ทำ
14. Properties ใช้ตั้งค่าต่างๆของ งานที่ทำ
15. Template ใช้เลือกรูปแบบต่างๆ ให้กับชิ้นงาน
16. Buttons ใช้เลือกปุ่มต่างๆที่จะให้มีในงานของเรา
3. การกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูลหนังสือเปิดโปรแกรม Desktop Author ขึ้นมา เลือก New
จะปรากฏหน้าต่าง Book Properties เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดคุณสมบัติของแฟ้มหนังสือ
รายละเอียด
1. Width   เลือกความกว้างของหนังสือ
2. Height : เลือกความสูงของหนังสือ
3. Border Colour : เลือกสีของขอบหนังสือ
   No Border : เลือกว่าจะให้หนังสือมีขอบหรือไม่มี ถ้าให้หนังสือมีขอบให้เอาเครื่องหมายถูกออก
4. Paper Colour : เลือกสีของหน้ากระดาษ
5. Mask Colour : เลือกสีที่ใช้สำหรับการทำรูปให้โปร่งใส
6. Background Colour : เลือกสีพื้นหลัง
7. Character Set : เลือกภาษาที่ใช้
8. Text default left : เลือกขนาดความห่างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษทางซ้ายมือ
9. Text default top : เลือกขนาดความห่างของกล่องข้อความกับขอบกระดาษด้านบน
10. Text default width : เลือกขนาดความกว้างของกล่องข้อความ
11. Text default height : เลือกขนาดความสูงของกล่องข้อความ
12. Start with tooltip auto update : เปิดหนังสือพร้อมอับเดทเคล็ดลับเครื่องมือ
13. Auto Start : เปิดหนังสือโดยให้หนังสือเปลี่ยนหน้าอัตโนมัติ
14. Start with background windows : เปิดหนังสือพร้อมฉากหลัง
15. Disable Print Function : สามารถ พริ๊นท์ ฟังก์ชั่นได้
16. Page Turn : ปรับค่าการเปลี่ยนหน้ากระดาษ
17. Fly Speed : เลือกความเร็วในการเปลี่ยนหน้ากระดาษ
18. Start Status : เลือกว่าจะให้มีเมนูบนหนังสือหรือว่าไม่มี
19. DWB Go To : เลือกสไตล์ในการใช้ ฟังก์ชั่น Go To
20. Default Unicode Value : เลือกค่ายูนิโค้ดพื้นฐาน
21. With/Without Password : เลือกว่าจะให้หนังสือมี Password หรือไม่
22. Book Password : .ใส่ Password หนังสือ
23. Book Backup File : เลือกว่าจะให้มีไฟล์ Backup หนังสือกี่ไฟล์
24. Disable Send Mail Function : สามารส่ง Email ได้
25. Disable SaveAs Function : สามารถเซฟได้
26. Book Transparency : กำหนดค่าสีสำหรับส่วนที่โปร่งใส(ไม่แสดงภาพ)
27. Book DRM : เซตค่าการป้องกันต่างๆ
28. Book Email : เซตค่า Email สำหรับหนังสือ
29. Book Multimedia : เซตค่า มัลติมีเดียสำหรับหนังสือ
Book Transparency : กำหนดค่าสีสำหรับส่วนที่โปร่งใส
เป็นการกำหนดสีที่มีแสดงภาพสำหรับปกหน้าและปกหลัง
ให้คลิกเมนู 
Tools > Book Transparency
ที่หัวข้อ Eazy Cover Shape ให้คลิกในช่อง With Transparency และที่หัวข้อ Eazy Back Cover Shape  ให้คลิกในช่อง With Transparency (ถ้ายังไม่เพิ่มหน้าใหม่  จะไม่ปรากฏช่อง  With Transparency)